Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

IntroductionIntroduction

Kementerian Kerajaan Tempatan adalah sebuah kementerian yang bertanggungjawab ke atas 23 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Sarawak. Di samping itu juga bertanggungjawab ke atas 2 agensi Negeri iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak. Selain itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Jabatan Bomba dab Penyelamat merupakan agensi Kerajaan Persekutuan di bawah seliaan kementerian ini.