The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Penyelarasan Dasar Alam Sekitar & Pembersihan AwamUnit Penyelarasan Dasar Alam Sekitar & Pembersihan Awam

Fungsi Unit Penyelarasan Dasar Alam Sekitar & Pembersihan Awam :-

  • Merancang dan menggubal dasar/strategi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam oleh PBT;
  • Mengkoordinasikan dengan PBT serta agensi yang berkaitan mengenai isu persekitaran, pengurusan sisa pepejal, dan pembersihan awam yang melibatkan PBT dan agensi yang berkaitan;
  • Memantau dan menyelaras aktiviti yang berkaitan dengan persekitaran, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang dilaksanakan oleh PBT dan agensi yang berkaitan;
  • Menyelaras penyelidikan berkaitan dengan persekitaran dan pengurusan sisa pepejal yang dilaksanakan oleh agensi/konsultan;
  • Menyelaras kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan pihak swasta bagi melicinkan pelaksanaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam;
  • Menganjurkan kursus-kursus yang diperlukan untuk Pegawai Kesihatan Persekitaran PBT; dan Menyediakan SOP yang berkaitan dengan tugas pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam;