The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Fungsi Unit Penguatkuasaan Strategik PBT dan PentadbiranFungsi Unit Penguatkuasaan Strategik PBT dan Pentadbiran

Fungsi Unit Penguatkuasaan Strategik PBT dan Pentadbiran:-

  • Merancang dan menggubal dasar penguatkuasaan PBT di Pasar (Pasar Tamu/Pasar Malam/Pasar Tani/Pasar Awam/Pasar Basah);

  • Memantau dan menyelaras aktiviti penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh PBT;

  • Memantau dan menasihati PBT mengenai penguatkuasaan berdasarkan dengan undang-undang PBT;

  • Pengumpulan data dan maklumat yang berkaitan dengan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh PBT;

  • Menganjurkan kursus-kursus yang diperlukan untuk Pegawai Penguatkuasaan PBT; dan

  • Menyediakan SOP yang berkaitan dengan tugas penguatkuasaan;