The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Digital Kesihatan, Promosi, Pendidikan dan PerundinganUnit Digital Kesihatan, Promosi, Pendidikan dan Perundingan
  • Mewujudkan system informasi teknologi yang senang diakses oleh Rakyat
  • Sebagai unit pertama dalam hal ehwal BIG DATA KESIHATAN AWAM
  • Mempromosikan kesihatan and pendidikan tentang informasi kesihatan yang terkini
  • Menyediakan servis Perunding Kesihatan Awam kepada Rakyat