The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Penyelenggaraan dan Kawalan Stesen Pencegah JangkitUnit Penyelenggaraan dan Kawalan Stesen Pencegah Jangkit
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti Kesihatan Persekitaran di Stesen Pencegah Jangkit (cth: kolam renang, tandas awam, pusat refeksologi, pusat hiburan dan lain lain) di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
  • Memantau dan menyediakan polisi lesen perniagaan.
  • Menyediakan Garis Panduan teknikal dalam aktiviti Penyenggaraan dan Kawalan Stesen Pencegah Jangkit.
  • Menggubal dan menyemak undang-undang kecil PBT yang berkaitan dengan aktiviti Penyenggaraan dan Kawalan Stesen Pencegah Jangkit.
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat negeri dan tempatan.
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran aktiviti penyenggaraan dan kawalan Stesen Pencegah Jangkit yang dilaksanakan di peringkat Kementerian, dan PBT.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan berkenaan Kesihatan Awam kepada PBT, dan agensi-agensi lain.
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT).