Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

Tribunal Tuntutan Pembeli RumahTribunal Tuntutan Pembeli Rumah
  • Menyediakan alternatif selain daripada mahkamah untuk mendengar dan mengadili tuntutan pembeli rumah yang menuntut ganti rugi atau pampasan daripada pihak pemaju perumhan dengan cara yang lebih mudah, murah dan efisien
  • Mendengar tuntutan teknikal yang merangkumi kecacatan mutu kerja atau tidak mematuhi spesifikasi sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli ( S & P) dan tuntutan bukan teknikal
  • Bertindak sebagai unit perancang dan pelaksana setiap aktiviti bagi mempertingkatkan keberkesanan peranan dan tanggungjawab TTPRS
  • Bertanggungjawab di dalam menjawab semua aduan daripada pihak penuntut dan penentang serta menyediakan statistik berhubung aduan
  • Memantau pelaksanaan pembaikan kerosakan oleh pemaju perumahan
  • Bertanggungjawab di dalam menyelaras /menyelia keperluan tugas jurubahasa sekiranya diperlukan
  • Mengemukakan nama Pemaju Perumahan yang tidak mematuhi Award Tribunal kepada Bahagian Kawalan dan Perlesenan dan penasihat Undang-Undang Kementerian Perumahan Sarawak
  • Mengurus Dokumentasi Penyemakan dan Ulasan Kehakiman
  • Membuat penyelidikan undang-undang mengenai isu undang-undang berkaitan Tribunal
  • Menyelaras, mengkaji, mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu dibuat kepada Ordinan dan Peraturan-Peraturan yang sedia ada mengikut kesesuaian semasa
  • Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan prosedur tuntutan kepada pihak penuntut dan penentang
  • Menyelaras segala urusan yang berkaitan di dalam pengeluaran notis pendengaran dan jadual pendengaran
  • Melakukan siasatan dan pemeriksaan ke atas premis-premis penuntut
  • Mengadakan perbincangan atau mesyuarat teknikal bagi menetapkan cadangan /pandangan dari sudut teknikal yang diperlukan bagi menyelesaikan sesuatu kes berdasarkan siasatan dan pemeriksaan di tapak/rumah
  • Menyediakan laporan hasil sisatan atau pemeriksaan di premis penuntut
  • Menjadi saksi semasa perbicaraan dijalankan di Mahkamah TTPRS sekiranya kes yang diperdengar melibatkan kes tuntutan teknikal
  • Bertanggungjawab di dalam perlaksanaan award dan juga merekod bagi kes penentang yang ingkar award melalui Penguatkuasaan Sivil di bawah Seksyen  17T (1) dan (2)