Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

Unit Audit & InspektoratUnit Audit & Inspektorat
  • Merancang dan mengurus program dan aktiviti pengauditan dan pemeriksaan selaras dengan LAO 1996 dan LAFR 1197, Arahan Perbendaharaan (AP) dan Prosedur-prosedur Kewangan dan akaun yang berkaitan
  • Membuat penilaian terhadap kawalan dalaman sesuatu proses, program dan projek bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada dalam memastikan pelaksanaan mengikut perancangan dan objektif yang telah ditetapkan
  • Mengkaji sistem kawalan dalaman yang sedia ada dan membuat cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada polisi dan prosedur yang sedia ada
  • Menjalankan auditan khas mengikut arahan /permintaan Kementerian serta penyiasatan terhadap aduan tentang penyalahgunaan/penipuan yang disyaki
  • Membuat laporan berkala pengauditan dalaman kepada Setiausaha Tetap Kementerian
  • Mengadakan pemeriksaan mengejut dalaman dan ke PBT