Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

Unit PenguatkuasaanUnit Penguatkuasaan
  • Mengesan dan mengenakan kompaun terhadap Pemaju Perumahan yang gagal memperbaharui lesen pemaju serta lewat mengemukakan  Penyata Di bawah Seksyen 7(d) dan pemaju yang tidak memiliki lesen pemaju perumahan
  • Mengurus dan memantau akaun pemaju perumahan
  • Sumber rujukan perundangan kepada Kementerian tentang tindakan-tindakan yang perlu/akan diambil serta kesannya apabila tindakan perundangan dikenakan terhadap pemaju perumahan.
  • Membantu memberi nasihat perundangan kepada Kementerian dan Agensi di bawahnya untuk memastikan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas adalah berasaskan serta bertepatan dengan undang-undang.
  • Membantu memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang seperti Ordinan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan 1993 dan Peraturan-peraturan pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1998, perjanjian, polisi, garis panduan serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan industri perumahan.
  • Membuat ringkasan kompaun yang telah dikenakan terhadap Pemaju Perumahan.Memproses surat dan bayaran kompaun yang dikenakan terhadap Pemaju Perumahan.