The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit PerlesenanUnit Perlesenan
  • Memproses kelulusan permohonan dan pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan serta Permit Iklan dan Jualan
  • Memproses pembatalan Banker’s Guarantee
  • Memantau proses kelulusan pemohonan perlesenan dan permit serta kelulusan permohonan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah untuk mematuhi piagam pelanggan
  • Menyediakan surat kelulusan, resit pembayaran, merekod, menyemak dan memfail borang untuk permohonan dan pembaharuan lesen perumahan.
  • Menyediakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perumahan/pelesenan kepada pihak yang memerlukan.
  • Mengurus, menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan yang diterima
  • Menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu kepada garis panduan yang berkaitan dengan pembelian rumah kos rendah swasta.
  • Membantu mengesan kompaun-kompaun yang masih belum dibayar.
  • Membantu pihak Pendakwaraya Negeri (State Attorney General) apabila ada pendakwaan di mahkamah bagi pihak Kementerian untuk kes-kes yang dibawa ke mahkamah.
  • Menyelaras, menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu dibuat kepada Ordinan, Peraturan, perjanjian serta polisi yang sedia ada mengikut kesesuaian semasa.