The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit KawalanUnit Kawalan
 • Mengkompil data yang berkaitan dengan sektor perumahan
 • Mengemaskini data yang berkaitan dengan sektor perumahan
 • Menganalisa data bagi tujuan perancangan dan penggubalan dasar perumahan
 • Menyediakan  dan menyalurkan maklumat yang terkini  yang berkaitan dengan perumahan kepada agensi yang memerlukan
 • Sumber rujukan kepada Bahagian yang sedia ada di Kementerian
 • Memproses kelulusan permohonan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah swasta
 • Menyediakan maklumat-maklumat permohonan rumah kos rendah swasta dan rumah kos sederhana rendah swasta
 • Memantau pelaksanaan Rumah Mampu Milik Swasta
 • Mengkompil dan menyediakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan rumah mampu milik swasta
 • Mengkompil senarai projek dan pemaju yang melanggari arahan pembinaan RMM
 • Membuat laporan pemaju yang melanggari kriteria pembinaan/harga RMM
 • Membuat pengesyoran kepada Seksyen Penguatkuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pemaju yang melanggari arahan pembinaan RMM
 • Memantau kemajuan pembangunan perumahan oleh Pemaju Perumahan untuk mengurangkan jumlah bilangan rumah terbengkalai serta kes penipuan daripada pihak Pemaju dan memastikan Pemaju mematuhi undang-undang seperti mengikut spesifikasi pembinaan perumahan
 • Mengetengahkan masalah dan isu berkaitan projek terbengkalai
 • Menyemak semula projek-projek perumahan terbengkalai
 • Memantau pembayaran semula projek perumahan terbengkalai
 • Menyediakan garis panduan dasar dan arahan mengenai perumahan terbengkalai
 • Mencari jalan penyelesaian untuk memulihkan projek terbengkalai