The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Pengurusan Maklumat PerumahanUnit Pengurusan Maklumat Perumahan
  • Mengemaskini database
  • Menyediakan laporan dan minit mesyuarat
  • Menyediakan bahan-bahan untuk pembentangan
  • Membuat penyelidikan dan survey
  • Menyelaras perancangan pembangunan perumahan awam dengan pihak HDC