The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Pembangunan & PemantauanUnit Pembangunan & Pemantauan
  • Mengadakan lawatan tapak projek
  • Melantik Jawatankuasa Pemantauan Dan Pelaksanaan Pembangunan Projek untuk memantau perkembangan program yang dilaksanakan
  • Menyediakan laporan status pelaksanaan projek fizikal untuk setiap 3 bulan
  • Memantau projek yang dilaksanakan oleh pemaju dari segi arkitekural dan perancangan
  • Melaksanakan penilaian dan pembelajaran terhadap sesebuah projek
  • Mengumpul data yang diperolehi untuk dibuat penilaian
  • Memantau tapak pembinaan perumahan
  • Menyediakan senarai semak untuk pembinaan di tapak projek
  • Memantau kemajuan pembangunan perumahan oleh Pemaju Perumahan