The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Dasar & KajianUnit Dasar & Kajian
  • Memberikan khidmat nasihat dan konsultansi kepada Kementerian berkaitan dengan pelaksanaan polisi dan perancangan
  • Menambahbaik polisi dan prosidur sedia ada
  • Membuat penilaian terhadap polisi dan prosidur untuk melihat kesannya terhadap objektif Kementerian