The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Kawalan Penyakit dan VektorUnit Kawalan Penyakit dan Vektor
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti Kawalan Penyakit dan Vektor di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan Garis Panduan Teknikal dalam aktiviti Kawalan Penyakit dan Vektor
  • Menggubal dan menyemak undang-undang kecil PBT yang berkaitan dengan aktiviti kawalan penyakit dan vektor
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat negeri dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran denggi atau lain-lain wabak penyakit yang dilaksanakan di peringkat Kementerian, dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan mengenai kesihatan awam kepada PBT,dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)