Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

Unit Kawalan Dan Keselamatan MakananUnit Kawalan Dan Keselamatan Makanan
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti kawalan dan keselamatan makanan di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan garis panduan teknikal berkaitan kawalan dan keselamatan makanan.
  • Memantau dan menyediakan polisi lesen perniagaan
  • Menggubal dan menyemak undang-undang kecil PBT yang berkaitan dengan aktiviti kawalan dan keselamatan makanan
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat negeri dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran aktiviti, kawalan dan keselamatan makanan yang dilaksanakan di peringkat Kementerian,dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan berkenaan Kesihatan Awam kepada PBT, dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)