The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Penilaian & PencukaianUnit Penilaian & Pencukaian
  • Seksyen ini akan dipecahkan kepada 2 unit iaitu Unit Penilaian dan Unit Kadaran dengan pelbagai fungsi berkaitan Penilaian dan Pencukaian
  • Merancang, mengkordinasi dan memantau semua aktiviti Penilaian dan Kadaran PBT Negeri Sarawak
  • Memberi khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pematuhan berhubung dengan prosedur-prosedur Pencukaian
  • Menilai, menyemak dan meluluskan nilai tahunan semua jenis pegangan berkadar untuk 23 PBT
  • Memberi khidmat nasihat kepada PBT berhubung kerja penilaian dan pencukaian
  • Memantau kutipan cukai taksiran dan tunggakan oleh PBT
  • Memproses dan mewartakan cadangan Kadar Tahunan dan tarikh akhir pembayaran cukai taksiran
  • Memproses permohonan hapuskira bayaran cukai tahunan untuk kelulusan YB Menteri
  • Memproses permohonan remisi/pengurangan bayaran cukai taksiran untuk kelulusan YB Menteri