Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Contact Us

Ministry of Local Government & Housing,

Tingkat 2, Baitul Makmur, Petra Jaya, Medan Raya, 
93050 Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tel: 6082-319614
Fax: 6082-311216

Office Hours:

Monday to Thursday

8.00am to 1.00pm

2.00pm to 5.00pm

 

Friday

8.00am to 12.00pm

2.00pm to 5.00pm

Unit Sumber ManusiaUnit Sumber Manusia
  • Pengurusan Sumber Manusia dan kompetensi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Kementerian
  • Mengurus dan menyelaras cadangan pewujudan jawatan baru dan penstrukturan semula
  • Mengurus dan menyelaras pengambilan dan pelantikan pegawai baru
  • Mengurus dan menyelaras pengesahan dalam jawatan
  • Mengurus dan menyelaras prosedur kenaikan pangkat dan perpindahan tempat bertugas
  • Menyemak dan memperaku perakuan memangku dan menjalankan tugas jawatan
  • Menyemak dan memantau kes-kes tatatertib
  • Mengurus dan memantau proses pencen/perletakan jawatan/re-engagement
  • Menyemak dam memperaku permohonan kemudahan cuti/tuntutanelaun/kesihatan dll