The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Kewangan & PerolehanUnit Kewangan & Perolehan
 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan PBT untuk dikemukakan kepada SFS
 • Menyediakan pengiraan geran serata, geran penyenggaraan jalan raya dan kawasan tanah lapang kerajaan
 • Mengkoordinasi permohonan Peruntukan tambahan dan Pindah Peruntukan PBT untuk kelulusan YB Menteri
 • Menyediakan Kertas MMKN bagi pembentangan Penyata Kewangan Tahunan PBT di DUN
 • Membuat pemeriksaan dan memantau Pengurusan Kewangan MLGH & PBT “Approver” untuk permohonan pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan MLG & PBT
 • Mentadbir, merancang dan menyelenggara Pengurusan Kewangan MLG (Pejabat MLG, Pejabat Menteri dan Pejabat Menteri-Menteri Muda)
 • Menjadi Budget Controlling Officer dalam penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan MLGH
 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan MLG untuk dikemukakan kepada SFS
 • Membuat pengurusan Kewangan perolehan barangan dan perkhidmatan untuk Pejabat Menteri MLGH dan Pejabat Menteri-menteri Muda MLGH
 • Pemegang Waran bagi MLGH
 • Urusetia Jawatankuasa Sebutharga MLGH