The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Pentadbiran & KualitiUnit Pentadbiran & Kualiti
 • Pengurusan dan pembangunan sumber manusia MLGH
 • Pengurusan  dan penyelenggaraan ruang dan keperluan pejabat
 • Pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat
 • Urusan registry (surat menyurat dan fail) pejabat
 • Pengurusan dan penyelenggaraan aset, inventori dan harta modal pejabat
 • Urusetia Mesyuarat di Kementerian / Antara Agensi
 • Urusetia Mesyuarat Dalaman MLGH
 • Merangka dan merancang aktiviti inovasi dan transformasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sarawak seiring dengan Dasar Inovasi & Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
 • Merangka Kaedah pelaksanaan initistif kualiti di Peringkat Kementerian dan PBT bagi membolehkan program-program peningkatan inovasi dan kreativiti dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan
 • Menyelaras pelaksanaan initiatif inovasi di peringkat Kementerian dan PBT dalam mengamal dan membudayakan inovasi serta kreativiti
 • Mempromosi inovasi yang telah berjaya dihasilkan kepada semua warga kerja Kementerian dan PBT
 • Menyediakan sebarang maklumbalas, input laporan berkala dan perkara-perkara berkaitan dengan inovasi di peringkat Kementerian dan PBT