The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Teknologi MaklumatUnit Teknologi Maklumat
  • Bertanggungjawab ke atas pembangunan, pengurusan dan pemantauan Electronic Local Authority 2 (eLA2)
  • Perancang dan khidmat nasihat berkaitan sistem dan aplikasi ICT PBT
  • Perolehan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem dan Aplikasi ICT MLGH
  • Pengurusan, kawalan dan penyelenggaraan aset ICT, inventori peralatan ICT dan keperluan ICT
  • Pembangunan dan penyelenggaraan laman web MLGH dan laman web PBT
  • Pengurusan dan pengendalian Insiden Keselamatan ICT
  • Pengurusan dan penyediaan perkhidmatan fotografi, rekabentuk grafik dan aktiviti yang berkaitan