Sarawak ID|Register
Announcements

Legal Services Unit

 

Perundangan

 • Merangka dan menggubal kertas dasar / undang-undang kecil / ordinan berkaitan PBT untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Menteri MLGH
 • Memproses permohonan kursus/latihan Ahli Majlis untuk kelulusan Menteri
 • Urusetia pelantikan Ahli-ahli Majlis
 • Undang-undang bagi PBT dan menasihati Kementerian berkenaan isu perundangan PBT
 • Menyelaras cadangan penggubalan undang-undang serta pindaan berkaitan PBT
 • Menyediakan maklumbalas keputusan Jemaah Menteri
 • Memberi input bagi penyediaan draf jawapan sidang DUN
 • Menjadi urusetia mesyuarat pelaksanaan dasar/undang-undang kecil/ordinan yang berkaitan dengan MLGH seperti perlesenan premis dan aktiviti yang dilesenkan oleh PBT
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa semakan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan

 

Dasar

 •  Merangka dasar, polisi, arah tuju dan pelan strategic perkhidmtan PBT
 • Urusetia kepada sesi penglibatan bersama pihak-pihak berkepentingan dalam merangka dasar
 • Penyelarasan Pekeliling-Pekeliling Kementerian

Useful Links