Sarawak ID|Register
Announcements

Community Development and Public Communication Section


1. Communication Community Unit


2. Community Develepment Unit

  • Merangka dasar & polisi berkaitan pembangunan komuniti
  • Menyelaras, memantau & menilai semua aktiviti pembangunan komuniti di peringkat PBT
  • Perantara Kerajaan Persekutuan & PBT dalam hal ehwal pembangunan komuniti
  • Menyelaras semua aktiviti antara agensi dalam hal ehwal pembangunan komuniti dengan PBT
  • Mengkordinasi program kemasyarakatan seperti program Bandar Selamat, LA 21, Kejiranan Rukun Tetangga dan lain-lain
  • Penganjur Anugerah SMART Community  iaitu memberi pengiktirafan kepada initiatif dan komitmen PBT & Komuniti dalam usaha untuk melahirkan komuniti lestari selaras dengan aspirasi untuk menjadikan PBT sebagai pusat contoh dalam memajukan komuniti dan mencapai visi kerajaan negeri

 

Useful Links