Sarawak ID|Register

 

About the Ministry

Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak adalah sebuah kementerian yang bertanggungjawab ke atas 24 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Sarawak. Di samping itu juga bertanggungjawab ke atas 2 agensi Negeri iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak dan Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sarawak. Selain itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Jabatan Bomba dab Penyelamat merupakan agensi Kerajaan Persekutuan di bawah seliaan kementerian ini.

  MORE